OPIS PROJEKTU

Strach przed zakażeniem COVID-19 w szpitalu spowodował spadek zgłaszających się do ośrodków ochrony zdrowia pacjentów z zawałem serca nawet o 35 procent ( Na podst. artykułu Siudak Z. et al. Catheter Cardiovasc Interv. 2020;1–8. Wyniki z całej Polski ). Agencja Salus Public Relations Marta Sułkowska zaprojektowała dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) kampanię świadomościową „NIE #zostańwdomu z zawałem”. Działania komunikacyjne z kreatywnym wykorzystaniem popularnego w okresie pandemii hasztagu #zostańwdomu skierowano do opinii publicznej poprzez mainstreamowe kanały medialne. Do współpracy zaproszono kardiologów i organizacje pacjentów. Udało się! Eksperci PTK potwierdzają: pacjenci wracają do szpitali!

WYZWANIE

W pierwszym okresie pandemii SARSCoV2 opinia publiczna była coraz bardziej zaniepokojona stale wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem. Dodatkowo martwiły doniesienia o przypadkach ognisk COVID-19 stwierdzanych w placówkach ochrony zdrowia, przede wszystkim w domach opieki i szpitalach. Hasło #zostańwdomu wydawało się w pełni uzasadnione, niemniej pacjenci z zawałami serca, tak jak przed pandemią, nadal wymagali pilnej pomocy medycznej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni zostawać bez fachowej pomocy.

Wiosną 2020 roku społeczny strach przed zakażeniem COVID-19 w szpitalu był bardzo silny. W niektórych polskich ośrodkach spadek leczonych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, w tym z zawałem serca, wynosił nawet 35 procent, jeśli chodzi o porównanie analogicznych okresów z lat 2019 i 2020. Kardiolodzy wiedzieli, że próba przeczekania zawału może skończyć się dla chorych kalectwem bądź śmiercią. Zgadzali się, że osoby zdrowe powinny przebywać w izolacji domowej, ale mieli świadomość, że dla pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi popularny hasztag #zostańwdomu może okazać się śmiertelny.

STRATEGIA

We współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Agencja Salus PR zaprojektowała interwencyjną kampanię świadomościową „NIE #zostańwdomu z zawałem”. 

W działaniach komunikacyjnych wykorzystano popularny w pierwszym okresie pandemii hasztag #zostańwdomu. Element call to action (CTA) uwzględniono w haśle-apelu „NIE #zostańwdomu z zawałem”. Ambasadorami kampanii zostali eksperci zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym. Do współpracy w zakresie nagłaśniania komunikatu zaproszono organizacje pacjentów.

REALIZACJA I DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE

Kampanię realizowaną od kwietnia do czerwca 2020 roku (z follow up w sierpniu 2020 roku) oparto na intensywnych relacjach z mediami. Działania świadomościowe zainicjowała szeroka dystrybucja komunikatu prasowego zawierającego apel kardiologów z ZG PTK i AISN PTK do pacjentów kardiologicznych i ich bliskich pt. „Chroń życie! NIE #zostańwdomu z zwałem!”. Eksperci przekonywali, że próba przeczekania zawału w domu może mieć tragiczne konsekwencje i że polskie placówki realizujące leczenie zawału serca są odpowiednio przygotowane do bezpiecznej terapii chorych.  

W działania zaangażowano ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ze wszystkich regionów Polski. Kardiolodzy udzielali komentarzy dla redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych ze swoich regionów. Do współpracy zaproszono organizacje pacjentów (fundacje i stowarzyszenia), które udostępniały apel kardiologów w swoich kanałach w mediach społecznościowych.

EFEKTY

Categories:

Marta Sułkowska
O mnie

Jestem właścicielką własnej marki Salus Public Relations, pod którą realizuję projekty z obszaru komunikacji zewnętrznej, public relations i public affairs z obszaru ochrony zdrowia. Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Handel ze Wschodem w SGH oraz filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w public relations, dziennikarstwie i sektorze custom publishing. Specjalizuję się w PR dla sektora healthcare, zwłaszcza w obszarach: kardiologicznym, onkologicznym, profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz kampanii świadomościowych i zarządzaniu kryzysowym. Posiadam doświadczenie we współpracy z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów oraz klientami korporacyjnymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego