1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Sułkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salus Public Relations Marta Sułkowska z siedzibą przy ul. Kowalczyka 5/70, 03-193 Warszawa.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie podmiot udzielający wsparcia w zakresie IT, także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wysłanie pytania za pośrednictwem formularza.