Edukacja zdrowotna to ważne narzędzie profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń oraz skuteczny sposób na zwiększenie efektywności prowadzonej terapii. Poparciem tej tezy jest wdrażanie działań o charakterze public relations przez rosnącą liczbę podmiotów takich jak towarzystwa naukowe, laboratoria analityczne, szpitale, a nawet prywatne praktyki lekarskie. Aby działania edukacyjne w obszarze medycznym przyniosły oczekiwany efekt (realne zwiększenie świadomości w danej dziedzinie), powinny spełniać kilka warunków; po pierwsze: być rzetelne, to jest oparte na aktualnej wiedzy medycznej, po drugie: przystępne, czyli zrozumiałe dla grupy docelowej, i po trzecie: prowadzone w sposób ciągły – tak, by dać odbiorcom szansę na stopniowe przyswajanie i utrwalanie wiedzy – zwraca uwagę Marta Sułkowska z Biura prasowego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Link do artykułu: https://publicrelations.pl/medyczne-public-relations-na-rzecz-poprawy-zdrowia-pacjentow/

#PR #publicrelations #awarenesscampaign #heartfailure #cardiology 

Categories:

Tags:

Marta Sułkowska
O mnie

Jestem właścicielką własnej marki Salus Public Relations, pod którą realizuję projekty z obszaru komunikacji zewnętrznej, public relations i public affairs z obszaru ochrony zdrowia. Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Handel ze Wschodem w SGH oraz filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w public relations, dziennikarstwie i sektorze custom publishing. Specjalizuję się w PR dla sektora healthcare, zwłaszcza w obszarach: kardiologicznym, onkologicznym, profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz kampanii świadomościowych i zarządzaniu kryzysowym. Posiadam doświadczenie we współpracy z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów oraz klientami korporacyjnymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego