Działaniami PR dla III Forum Serce Pacjenta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zajmie się Salus Public Relations. Wydarzenie edukacyjne, poświęcone pacjentom kardiologicznym oraz ich bliskim, rozpocznie się 8 września 2021 roku.

Forum Serce Pacjenta ma na celu uświadamianie chorych kardiologicznie oraz ich bliskich w zakresie roli prewencji i skutecznego leczenia chorób serca i naczyń, a także informowanie na temat nowoczesnych metod diagnostyki i terapii farmakologicznej oraz niefarmakologicznej

Za obsługę PR tegorocznej edycji wydarzenia odpowiada Marta Sułkowska z Salus Public Relations, która współpracuje z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym w ramach projektów świadomościowo-edukacyjnych od 2016 roku. Prowadzone przez nią działania obejmą m.in. kontakty z ekspertami, stowarzyszeniami pacjentów oraz dziennikarzami.

Więcej: http://www.proto.pl/aktualnosci/salus-pr-odpowiada-za-obsluge-forum-serce-pacjenta

Categories:

Marta Sułkowska
O mnie

Jestem właścicielką własnej marki Salus Public Relations, pod którą realizuję projekty z obszaru komunikacji zewnętrznej, public relations i public affairs z obszaru ochrony zdrowia. Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Handel ze Wschodem w SGH oraz filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w public relations, dziennikarstwie i sektorze custom publishing. Specjalizuję się w PR dla sektora healthcare, zwłaszcza w obszarach: kardiologicznym, onkologicznym, profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz kampanii świadomościowych i zarządzaniu kryzysowym. Posiadam doświadczenie we współpracy z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów oraz klientami korporacyjnymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego