Warsztaty IC You – Interventional Cardiology to mnóstwo cennej wiedzy, praktycznych porad dla operatorów i gorących dyskusji Uczestników i Wykładowców. Zdaniem specjalistów kardiologia inwazyjna to nieustanne uczenie się nowych technik diagnostyki i leczenia.

Rok 2023, wraz z publikacją dowodów naukowych potwierdzających redukcję śmiertelności, zakończył erę panowania angiografii jako jedynej metody oceny zmian i planowania angioplatyki wieńcowej, dlatego fundamentalnie ważnym i koniecznym stało się by każdy kardiolog inwazyjny biegle władał i zgrabnie interpretował obrazy wewnątrznaczyniowe – mówił dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski z Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM.

W ramach IC You – Interventional Cardiology postawiono na maksymalnie praktyczne szkolenie z analizy obrazów Optycznej Tomografii Koherentnej (#OCT) i podejmowania na ich podstawie decyzji w trakcie zabiegu #PCI. Więcej informacji: http://ic-you.pl/.

Dziękujemy Firmie Abbott za wsparcie wydarzenia.

Podziękowania za zaufanie i wielkie gratulacje dla Organizatorów!

Categories:

Marta Sułkowska
O mnie

Jestem właścicielką własnej marki Salus Public Relations, pod którą realizuję projekty z obszaru komunikacji zewnętrznej, public relations i public affairs z obszaru ochrony zdrowia. Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Handel ze Wschodem w SGH oraz filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w public relations, dziennikarstwie i sektorze custom publishing. Specjalizuję się w PR dla sektora healthcare, zwłaszcza w obszarach: kardiologicznym, onkologicznym, profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz kampanii świadomościowych i zarządzaniu kryzysowym. Posiadam doświadczenie we współpracy z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów oraz klientami korporacyjnymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego