dni-świadomości

Ponad pół miliona odbiorców audycji, artykułów i wywiadów, które w ciągu kilku dni po konferencji prasowej ukazały się w licznych mediach o zasięgu ogólnopolskim – to bilans inicjatywy „Dni Świadomości Niewydolności Serca”, którą 3 czerwca w Łodzi Salus PR zorganizowało dla Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tegoroczne obchody Dni Świadomości Niewydolności Serca rozpoczęto od opracowania dedykowanego plakatu edukacyjnego poświęconego problematyce niewydolności serca. Jego treść nawiązywała do hasła zaproponowanego przez Asocjację Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego The Heart Failure Association (HFA) of the ESC: „Staying together inside a larger HFA community” („Pozostając razem w powiększającej się społeczności niewydolności serca”).

Projekt miał zwrócić uwagę na fakt, że problem niewydolności serca dotyczy pacjenta, zaczyna się od niego – ale w żadnym razie na nim nie kończy. Plakat z motywem spirali wskazywał, że niewydolność serca to schorzenie angażujące i obciążające coraz to nowe osoby i podmioty: najbliższych pacjenta, lekarzy, pielęgniarki, ośrodki, organizacje i instytucje a w szerszym ujęciu – całe społeczeństwo (zachorowalność na poziomie 1,2 mln osób czyni z niewydolności serca problem o skali społecznej).

Do aspektu współpracy wszystkich wymienionych stron i interesariuszy niewydolności serca nawiązywano podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w ramach obchodów Dni Świadomości Niewydolności Serca. Oprócz członków Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Prof. Małgorzaty Lelonek (Łódź), Prof. Jadwigi Nessler (Kraków), Prof. Pawła Rubisia (Kraków), Prof. Marcina Grabowskiego (Warszawa), komentujących zagadnienia takie jak: aktualna epidemiologia niewydolności serca w Polsce i na  świecie, zjawisko długu kardiologicznego, hospitalizacje, przełomy w terapii niewydolności serca, podczas spotkania wypowiadali się także zaproszeni liderzy organizacji pacjentów: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, p. Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce oraz p. Marcin Ruciński, prezes StowarzyszeniaPacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha.

Wspólnie z przedstawicielami organizacji pacjentów kardiolodzy wskazywali na konieczność zwiększenia zakresu opieki koordynowanej w niewydolności serca i sukcesywnego szerszego udostępniania pacjentom nowych, potrzebnych rozwiązań (m.in. telemonitoringu urządzeń wszczepialnych i terapii sakubitryl-walsartan). 

Podczas spotkania nie zabrakło okazji do wspólnego świętowania: klinicyści i pacjenci cieszyli się z ostatniej decyzji Ministra Zdrowia o rozszerzeniu refundacji flozyn we wskazaniu: niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. 

W ślad za konferencją prasową powstał materiał prasowy poruszający wyżej wymienione aspekty. Podkreślano w nim, iż rozmaite inicjatywy świadomościowe i edukacyjne, wdrożenia potrzebnych rozwiązań i optymalizacja organizacji opieki w niewydolności serca pomogą lepiej i skuteczniej chronić życie pacjentów. 

Tematem niewydolności serca i jego poszczególnymi aspektami skutecznie zainteresowano zaproszonych na konferencję prasową dziennikarzy. W ślad za spotkaniem w mediach lokalnych i ogólnopolskich a także społecznościowych ukazały się audycje, artykuły i komentarze ekspertów Asocjacji Niewydolności Serca PTK oraz liderów organizacji pacjenckich. Według Press Service Monitoring Mediów skuteczność realizowanej przez Martę Sułkowską (Salus PR) kampanii wyniosła: dotarcie do odbiorców na poziomie ponad 0,5 mln odbiorców oraz wartość ekwiwalentu reklamowego wszystkich spozycjonowanych doniesień: ponad 100 000,00 PLN.

Przez cały czerwiec 2022 roku trwać będzie follow up kampanii „Dni Świadomości Niewydolności Serca”, w tym: aranżowanie w mediach kolejnych artykułów i audycji poświęconych niewydolności serca oraz dialog i współpraca kardiologów z pacjentami.

Źródło: https://publicrelations.pl/salus-pr-z-obsluga-kampanii-dni-swiadomosci-niewydolnosci-serca-2022/?fbclid=IwAR2f9oOCwOakvINRwGYmc2wPQNOEWZKVJnuZvUvYuEB4l3mmiL4Hjp0jSvE

Categories:

Marta Sułkowska
O mnie

Jestem właścicielką własnej marki Salus Public Relations, pod którą realizuję projekty z obszaru komunikacji zewnętrznej, public relations i public affairs z obszaru ochrony zdrowia. Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Handel ze Wschodem w SGH oraz filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam doświadczenie w public relations, dziennikarstwie i sektorze custom publishing. Specjalizuję się w PR dla sektora healthcare, zwłaszcza w obszarach: kardiologicznym, onkologicznym, profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz kampanii świadomościowych i zarządzaniu kryzysowym. Posiadam doświadczenie we współpracy z towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjentów oraz klientami korporacyjnymi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego